You are currently viewing Boligprosjekt på Skjoldnes

Boligprosjekt på Skjoldnes

  • Post category:Siste nytt

Skjoldnes i Bergen er et stort boligprosjekt over flere byggetrinn hvor vi i H2 Byggeteknikk er RIB for LAB Entreprenør AS for byggetrinn 1 og 2. 

Byggetrinn 1 består av seks bygg med til sammen 59 leiligheter fordelt på ca 8600 kvadratmeter. 

Byggetrinn 2 består av 5 bygg med til sammen 61 leiligheter.

Byggestart for byggetrinn 1 var i september 2017 og fullføres i mars 2020. Grunn- og betongarbeidene på byggetrinn 2 er godt i gang.

H2 Byggeteknikk i Bergen står for prosjektering av betong- og stålkonstruksjonene i byggene.

Les mer om prosjektet hos bygg.no (Link under)
https://www.bygg.no/article/1421773

Ca plassering av de forskjellige byggetrinnene