You are currently viewing Oppdatering på Helsehuset i Knarvik

Oppdatering på Helsehuset i Knarvik

  • Post category:Siste nytt

Helsehuset i Knarvik er under oppføring hvor vi står for prosjektering av all betong. To kjelleretasjer er ferdig støpt og dekke for plan 1 står for tur.

byggeprosjekt helsehuset knarvik    byggeprosjekt helsehuset knarvik

byggeprosjekt helsehuset knarvik

Det er et spennende prosjekt hvor armeringen modelleres inn i selve 3D modellen. I tillegg benyttes Dalux som gir nye muligheter for å kombinere modell og tradisjonelle tegninger som gir god oversikt for utførende. Prosjektet er estimert ferdig i november 2020.

byggeprosjekt helsehuset knarvik