PROSJEKTER

SØREIDE SKOLE

Vårt oppdrag: PRO konstruksjonssikkerhet (RIB)
Byggherre: Skanska Norge AS
Totalentreprenør: Skanska Norge AS
Arkitekt: Asplan Viak AS

Samlet areal: ca. 8300 m² BTA 
Totalkostnad: ca. 202 millioner, eks. mva.

Skanska Norge AS har ført Søreide skole i en totalentreprise gjennom OPS-modell, og selskapet skal dermed drifte bygget i 25 år. Skolebygget er på 8.300 m² BTA, medregnet en flerbrukshall på 1.070 m². Søreide skole er en baseskole for 600 elever fra første til sjuende klassetrinn, og ble overlevert i desember 2013. Bærende konstruksjon består av lavkarbonbetong (fundamenter og underetasje), limtresøyler, limtredragere og hulldekker av tre (Sotrabjelken). Taket er dels flatt og har dels fall og har en lettakskonstruksjon. 

Søreide skole tilfredsstiller kravene i Tid for Tre og Fremtidens byer. Prosjektet er BREEAM sertifisert, komplett klimaregnskap er gjennomført, og er passivhus i energiklasse A med beregnet energibehov på 66 kWh/m².