VÅRE TJENESTER

Bygge- og anleggsteknisk prosjektering

● Statistiske beregninger av stål-, tre-, og betongkonstruksjoner
● Pelefundamentering
● Mål-og armeringstegninger inkl. bøyelister
● BIM prosjektering
● Utarbeidelse av anbudsdokumenter (NS 3450 og NS 3451)
● Funksjonsbeskrivelse for totalentreprise
● Beskrivelse etter NS 3420 eller prosesskoden 
● Kostnadskalkyler og tilstandsanalyse / tilstandsrapport
● Bistår entreprenør i tilbudsfasen med utredninger og vurderinger.
● Ansvarsrett prosjektering  (PRO)

Prosjektadministrasjon

 • Prosjektledelse (PL)
 • Prosjekteringsledelse (PRL)
 • Prosjektgruppeleder (PGL)
 • Byggeledelse (BL)
 • Ansvarlig søker (SØK)
 • Uavhengig kontroll av prosjektering (KPR)
 • Uavhengig kontroll av utførelse (KUT)
 • Byggelånskontrollør
h2 byggeteknikk prosjektering prosjekt bergen

Undervisning og veiledning

Vi bistår årlig studenter på 3.året fra Høgskolen på Vestlandet med relevante byggetekniske oppgaver i forbindelse med deres avsluttende Bachelor-oppgave. Vi kan bistå med veileder og mentorordning innen byggeteknikk, diplom/hovedoppgave samt sensor for eksamensvurdering i byggefag. 

Prosjektadministrasjon

 • Prosjektledelse (PL)
 • Prosjekteringsledelse (PRL)
 • Prosjektgruppeleder (PGL)
 • Uavhengig kontroll av prosjektering (KPR)
 • Uavhengig kontroll av utførelse (KUT)
 • Byggelånskontrollør