VÅRE TJENESTER

Bygge- og anleggsteknisk prosjektering

 • Statistiske beregninger av stål-, tre-, og betongkonstruksjoner
 • Pelefundamentering
 • Mål-og armeringstegninger inkl. bøyelister
 • BIM prosjektering
 • Utarbeidelse av anbudsdokumenter (NS 3450 og NS 3451)
 • Funksjonsbeskrivelse for totalentreprise
 • Beskrivelse etter NS 3420 eller prosesskoden 
 • Kostnadskalkylerog tilstandsanalyse / tilstandsrapport
 • Bistår entreprenør i tilbudsfasen med utredninger og vurderinger.
 • Ansvarsrett prosjektering  (PRO)

Prosjektadministrasjon

 • Prosjektledelse (PL)
 • Prosjekteringsledelse (PRL)
 • Prosjektgruppeleder (PGL)
 • Byggeledelse (BL)
 • Ansvarlig søker (SØK)
 • Uavhengig kontroll av prosjektering (KPR)
 • Uavhengig kontroll av utførelse (KUT)
 • Byggelånskontrollør

Undervisning

Vi bistår årlig studenter på 3.året fra Høgskolen på Vestlandet med relevante byggetekniske oppgaver i forbindelse med deres avsluttende Bachelor-oppgave. Vi kan bistå med veileder og mentorordning innen byggeteknikk, diplom/hovedoppgave samt sensor for eksamensvurdering i byggefag. 

Close Menu