VÅRE TJENESTER

Bygge- og anleggsteknisk prosjektering

* Statistiske beregninger av stål-, tre-, og betongkonstruksjoner
* Pelefundamentering
* Mål-og armeringstegninger inkl. bøyelister
* BIM prosjektering
* Utarbeidelse av anbudsdokumenter (NS 3450 og NS 3451)
* Funksjonsbeskrivelse for totalentreprise
* Beskrivelse etter NS 3420 eller prosesskoden 
* Kostnadskalkylerog tilstandsanalyse / tilstandsrapport
* Bistår entreprenør i tilbudsfasen med utredninger og vurderinger.
* Ansvarsrett prosjektering  (PRO)

h2 byggeteknikk prosjektering prosjekt bergen

Undervisning

Vi bistår årlig studenter på 3.året fra Høgskolen på Vestlandet med relevante byggetekniske oppgaver i forbindelse med deres avsluttende Bachelor-oppgave. Vi kan bistå med veileder og mentorordning innen byggeteknikk, diplom/hovedoppgave samt sensor for eksamensvurdering i byggefag. 

Prosjektadministrasjon

  • Prosjektledelse (PL)
  • Prosjekteringsledelse (PRL)
  • Prosjektgruppeleder (PGL)
  • Byggeledelse (BL)
  • Ansvarlig søker (SØK)
  • Uavhengig kontroll av prosjektering (KPR)
  • Uavhengig kontroll av utførelse (KUT)
  • Byggelånskontrollør
Lukk meny