PROSJEKTER

Råstølen Park

Vårt oppdrag: PRO Konstruksjonssikkerhet (RIB)
Byggherre:
 Skanska Eiendomsutvikling AS
Totalentreprenør: Skanska Norge AS
Arkitekt: TAG Arkitekter AS

Samlet areal ca. 34.000 m², totalt 281 leiligheter.
Entreprisekostnad: 507 millioner, eks. mva.

Råstølen Park omfatter sju bygg fordelt på fem byggetrinn. I tillegg til leilighetene er det to næringslokaler og underjordisk parkeringsanlegg med boder med i prosjektet.Første byggetrinn hadde byggestart i mai 2015, og femte og siste byggetrinn ble fullført i desember 2018.
I hovedsak plasstøpte konstruksjoner i parkeringsanlegget. 

Leilighetsbyggene er oppført i prefabrikkerte betongelementer og stål.Fundamentert på avrettete steinmasser på fjell.