You are currently viewing Familiens Hus på Osterøy

Familiens Hus på Osterøy

  • Post category:Siste nytt

Familiens Hus er et prosjekt hvor vi har vært RIB for Consto Bergen AS.

Prosjektet er en samlokalisering av flere familie og helsetjenester for Osterøy kommune.

Bygget har to etasjer og et samlet areal på cirka 2.000 kvadratmeter. Byggestart var i juni i 2018 og det ble ferdigstilt i mai i år.

H2 Byggeteknikk har prosjektert betong- og stålkonstruksjonene i bygget.

 

Link til bygg.no hvor prosjektet også er omtalt:

https://www.bygg.no/article/1398579