You are currently viewing Stort kranløft i Nyhavn

Stort kranløft i Nyhavn

  • Post category:Siste nytt

Prefabrikkerte kaibjelker heises på plass i Bergen. Mandag 15. oktober var det ideelle forhold for denne operasjonen. Største element veide ca. 160 tonn. De ble satt ned på Ø813 stålrørspeler med millimeterpresisjon. Når hele kaikonstruksjonen er ferdigstilt skal det bygges et 5-etasjers boligbygg opp på. H2 utfører bygge- og anleggsteknisk prosjektering. PEAB Anlegg bygger kaien og Consto skal bygge boligbygget etterpå.

Slik skal prosjektet se ut når det er ferdig: