You are currently viewing Villblomsten

Villblomsten

  • Post category:Siste nytt

Villblomsten er et boligprosjekt på Søreide i Bergen hvor vi har vært RIB for Consto Bergen AS.

Bygget er tegnet av En til En Arkitekter, har fire etasjer og et samlet areal på 3850 kvadratmeter fordelt på 29 leiligheter.

Betongarbeidene startet i februar 2018 og bygget var ferdigstilt i juni i 2019.

Som normalt stod H2 Bergen for prosjektering av betong- og stålarbeidene.

For spesielt interesserte kan man legge merke til hvordan svalgangen på baksiden av bygget er tilpasset fjellskjæringen. Det ble en geometri litt utenom det vanlige.

For flere bilder og informasjon om prosjektet, se omtale på bygg.no (Se link under)

http://www.bygg.no/article/1402451